Για την δημιουργία δεύτερης Λαϊκής συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 22 Μαρτίου, 2023 10:56

Για την δημιουργία δεύτερης Λαϊκής συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 19:00 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ένα και μοναδικό για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το θέμα αφορά την δημιουργία δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης και έγκριση ή μη χωροθέτησης της επί της οδού  Καραολή και Δημητρίου.


Αναλυτικά η πρόσκληση:

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 22.03.2023 και ώρα 19:00 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’),
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 15102/10-03-2023 (ΦΕΚ 1429/10-03-2023 τ.Β’)

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

  1.  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας για δημιουργία νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης και έγκριση ή μη χωροθέτησης της νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί της οδού  Καραολή και Δημητρίου (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελ.)

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 22 Μαρτίου, 2023 10:56
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV