Διδυμότειχο και Ορεστιάδα στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης στο ΠΑΑ 2014-2020

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 16, 2017 10:50

Διδυμότειχο και Ορεστιάδα στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης στο ΠΑΑ 2014-2020

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός νέων καλλιεργητών στον νομό Έβρου θα δικαιούται ενισχύσεις για την εφαρμογή του προγράμματος απονιτροποίησης (νιτρορύπανση) κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) καθώς πραγματοποιήθηκε ένταξη στη Δράση του ΠΑΑ 2014-2010, και του Βορείου τμήματος του ποταμού Έβρου (Δήμος Διδυμοτείχου και Δήμος Ορεστιάδας) μαζί με το Νότιο τμήμα του ποταμού (Δήμος Αλεξανδρούπολης), το οποίο ήδη συμπεριλαμβανόταν.

Το πρόγραμμα αυτό, που έχει ως στόχο τη μείωση της νιτρικής ρύπανσης καλλιεργούμενων γαιών και υδάτων, υπόγειων και επιφανειακών, έχει άμεση εφαρμογή στις παρέβριες περιοχές καθώς σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αποδεικνύεται το υψηλό ποσοστά νιτρικών τόσο στο Βόρειο, όσο και στο Νότιο τμήμα του ποταμού, σύμφωνα με τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής.

Συνολικά θα εφαρμοστεί σε 30 περιοχές της χώρας που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης  και αξίζει να σημειωθεί πως η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων, ως προς την περιοχή παρέμβασης, θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017, έτος αναφοράς για την ένταξη των δικαιούχων στην εν λόγω δράσης, η υποβολή της οποίας ξεκινάει άμεσα μέσα στο Μάρτιο του 2017.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η δράση πρόκειται να προκηρυχθεί το τρίτο τρίμηνο του 2017 με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018) και αφορά τη μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) τόσο σε δενδρώδεις, όσο και σε αροτραίες καλλιέργειες.

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ και δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες αυτών, που κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης γεωργική έκταση στις περιοχές παρέμβασης.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός πως οι δεσμεύσεις είναι πολύ πιο απλές στην τήρησή τους από τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, οι καλλιεργητές δεσμεύονται να εφαρμόσουν φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές μεθόδους όπως η αγρανάπαυση, η ξηρική αμειψισπορά, η χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες (σε συγκεκριμένες περιοχές ) και η ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (για αροτραίες καλλιέργειες).

*Τα ύψη ενίσχυσης και  οι επιλέξιμες ανά ειδική δέσμευση καλλιέργειες αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες της προδημοσίευσης  στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προδημοσίευση Νιτρορύπανσης ΠΑΑ 2014-2020

* Ενδεικτικά οι περιοχές εφαρμογής της δράσης για τη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα αποτυπώνονται στους  παρακάτω χάρτες:χάρτης 1 χάρτης 2


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 16, 2017 10:50

Συνεντεύξεις

Ράδιο Έβρος TV

10487149_10203873630430534_1848106393_n

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter