Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης Οδού Πανταζίδου και σύνδεσή της με την Πλατεία Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 14 Οκτωβρίου, 2022 12:57

Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης Οδού Πανταζίδου και σύνδεσή της με την Πλατεία Ορεστιάδας

Από την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων από τον Δήμο Ορεστιάδας ο διαγωνισμός για το έργο «Ανάπλαση Οδού Πανταζίδου και σύνδεσή της με την Πλατεία Ορεστιάδας».

Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου τον Μάιο του 2022 και εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021, με Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με την παραπάνω μελέτη προβλέπεται ανακατασκευή πεζοδρομίων με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και δενδροφύτευση στο:


  • O.T. 31 (επί της οδού Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της κεντρική πλατείας και της οδού Σκρα.)
  • Ο.Τ. 35 (επί της οδού Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της κεντρική πλατείας και της οδού Σκρα.)
  • Ο.Τ. 30 (επί της οδού Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της οδού Εμ. Ρήγα και της κεντρική πλατείας)
  • Ο.Τ. 34 (επί της οδού Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της οδού Εμ. Ρήγα και της κεντρικής πλατείας
  • Ο.Τ. 30 (πεζοδρόμιο επί της οδού Εμ. Ρήγα, μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.

Το έργο είναι  συνολικού προϋπολογισμού 446.505,65€ εκ των οποίων 86.420,45€ είναι ο ΦΠΑ με την χρηματοδότηση του έργου να προέρχεται κατά  190.156,00 € από το Πράσινο Ταμείο και 256.349,65 € από πόρους του Δήμου.

Η ημερομηνία λήξης των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι την 26η Οκτωβρίου στις 13:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 1η  Νοεμβρίου από την αρμόδια επιτροπή.


Συντάκτης Νewsroom 14 Οκτωβρίου, 2022 12:57

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV