Άκυρη η εκλογή προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας – Επανάληψη της διαδικασίας την Κυριακή

Συντάκτης Νewsroom 14 Ιανουαρίου, 2022 17:36

Άκυρη η εκλογή προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας – Επανάληψη της διαδικασίας την Κυριακή

Στην ακύρωση της απόφασης εκλογής νέου προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, καθώς δεν διεξήχθη, όπως προβλέπεται, μυστική ψηφοφορία στην περίπτωση του Δήμου Ορεστιάδας. Μετά την ακύρωση από την αποκεντρωμένη Διοίκηση η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εκ νέου, σύμφωνα με πρόσκληση που γνωστοποίησε σήμερα ο δήμος Ορεστιάδας. Η δεύτερη διαδικασία εκλογής προεδρείου θα λάβει χώρα την Κυριακή 16 Ιανουαρίου και ώρα 12 σε Ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρει η πρόσκληση που υπογράφεται από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο Πέτρο Αργυριάδη.

Η πρόκληση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Βασ. Κων/νου 9-11, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 16.01.2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, σε Ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 933 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 96605/29.12.2021 (ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) και την υπ’ αριθμ. 11530/14.01.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Πέτρος Αργυριάδης


Συντάκτης Νewsroom 14 Ιανουαρίου, 2022 17:36

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV