11 θέσεις εργασίας στις ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάιος 19, 2017 11:22

11 θέσεις εργασίας στις ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη διακοσίων πενήντα έξι (256) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

11 θέσεις αφορούν τον Νομό Έβρου και πιο συγκεκριμένα 8 θέσεις για την ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και 3 θέσεις για την ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης:

δευα

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάιος 19, 2017 11:22

Συνεντεύξεις

Ράδιο Έβρος TV

upart300

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter