Θέση εργασίας για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διδυμοτείχου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 7, 2017 09:47

Θέση εργασίας για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διδυμοτείχου

Ο δήμος Διδυμοτείχου ανακοίνωσε πρόσληψη για την στελέχωση της δομής “Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα Ροµά στο ΚΚΠΑ του Δήμου Διδυμοτείχου ”.

Ο δήμος Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα Ροµά στο ΚΚΠΑ του Δήμου Διδυμοτείχου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ», στο Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου» που εδρεύει στο ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου Ν.Έβρου.

Πιο συγκεκριμένα, ζητείται άτομο με ειδικότητα: ΠΕ ∆ιαµεσολαβητών και ελλείψει αυτού ΤΕ ∆ιαµεσολαβητών και ελλείψει αυτού ∆Ε ∆ιαµεσολαβητών, και ελλείψει αυτού ΥΕ ∆ιαµεσολαβητ ών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος. Το άτομο που θα προσληφθεί θα στελεχώσει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ∆ιδυµοτείχου.

Την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 7, 2017 09:47

Συνεντεύξεις

Ράδιο Έβρος TV

10487149_10203873630430534_1848106393_n

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter