Μέτρα για την γρίπη των πτηνών και την ευλογιά των προβάτων

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Δεκέμβριος 27, 2016 12:42

Μέτρα για την γρίπη των πτηνών και την ευλογιά των προβάτων

Μετά τον εντοπισμό κύκνου με τον ιό της γρίπης των πτηνών στο Δέλτα του Έβρου στις 19 Δεκεμβρίου 2016 αλλά και τα κρούσματα ευλογιάς προβάτων στη Μυτιλήνη, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσε Δελτία Τύπου με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή περαιτέρω κρουσμάτων.

Τα μέτρα αφορούν πολίτες αλλά ιδιαιτέρα τους ιδιοκτήτες και εκτροφείς οικόσιτων πουλερικών, κυνηγούς  και κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων.

Διαβάστε αναλυτικά τα Δελτία Τύπου:

«Γρίπη των Πτηνών »

Με αφορμή τον εντοπισμό, στις 19 Δεκεμβρίου 2016,  του ιού της Γρίπης των πτηνών σε έναν κύκνο  στο δέλτα του ποταμού Έβρου  και έχοντας υπόψη: α) τα επανειλημμένα κρούσματα της νόσου στην βόρεια Ευρώπη και στα Βαλκάνια, β) το γεγονός ότι με τις πρώτες εργαστηριακές αναλύσεις διαφαίνεται ότι πρόκειται μάλλον για τον υπότυπο Η5Ν8,  ενώ οριστικά αποτελέσματα θα υπάρξουν σε λίγες ημέρες,  γ) ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μεγαλώνει ο αριθμός των μεταναστευτικών πτηνών που θα έρχονται για να διαχειμάσουν στην  περιοχή μας, η Δνση Κτηνιατρικής ανακοινώνει παρακάτω τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του πτηνοτροφικού μας κεφαλαίου:

Οικόσιτα πουλερικά:

 • Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδροβιότοπους.
 • Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους και λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.
 • Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.

Πουλερικά συστηματικών εκμεταλλεύσεων ή ελευθέρας βοσκής−βιολογικής εκτροφής

Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω εκμεταλλεύσεων εκτός από τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει επιπλέον να :

 • εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά
 • περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.
 • προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα  άγρια πτηνά  ή άλλα ζώα
 • διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών και των κτιρίων

 Οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων ή συστηματικών εκτροφών,  πρέπει να παρατηρούν και να  καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών  και ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών  πτηνών)  

Άγρια πτηνά

Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται  να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά. Σημειώνεται επιπλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού.

Δημόσια Υγεία:

Παρότι μέχρι  σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8, συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια. Σε περίπτωση ανεύρεσης κάποιου άγριου νεκρού πτηνού παρακαλούμαι να ειδοποιούνται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αρχές

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους.

«Ευλογιά των προβάτων στην Μυτιλήνη»

Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων  Ευλογιάς των προβάτων, στις 09/12/2016, στην Μυτιλήνη, η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή εισόδου του νοσήματος στην περιοχή μας. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων, ζωοτροφών και χορτονομών από το νησί σε περιοχές της ΠΑΜΘ για οποιονδήποτε λόγο
 2. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων, ζωοτροφών και χορτονομών από το τις περιοχές της ΠΑΜΘ καθώς και η επίσκεψη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο νησί.
 3. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ παντελής έλλειψη χορτονομών στο νησί λόγω παρατεταμένης διάρκειας των μέτρων) υπάρξει ανάγκη αποστολών χορτονομής , τότε θα πρέπει:
 • Η προώθηση χορτονομής στο νησί να γίνεται μόνο μετά από έγκριση των Κτηνιατρικών Αρχών της Περιφέρειας και η διανομή της θα γίνεται σε χώρους μακριά από την εκμετάλλευση και ασφαλώς εκτός των ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης
 • ‘Όλα τα οχήματα πριν την επιστροφή τους, θα πρέπει να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί υπό την επίβλεψη επισήμου Κτηνιάτρου των Κτηνιατρικών Αρχών της Μυτιλήνης, οι οποίες και θα εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Η παραπάνω βεβαίωση θα επιδεικνύεται στις Λιμενικές Αρχές κατά την επιβίβαση και αποβίβαση του οχήματος.
 • Με ευθύνη των τοπικών Κτηνιατρικών Αρχών της ΠΑΜΘ και με δαπάνη του εμπόρου ή του μεταφορέα, το όχημα αμέσως μετά την αποβίβασή του θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται εκ νέου στο έδαφος της ΠΑΜΘ
 1. Απαγορεύεται η είσοδος στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων της ΠΑΜΘ, προσώπων, υλικών, μέσων και οχημάτων, που δεν σχετίζονται άμεσα με την εκμετάλλευση και θα μπορούσαν εν δυνάμει να μεταφέρουν  τον ιό της Ευλογιάς
 2. Εάν υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αγόρασαν ή πούλησαν ζώα από ή σε εκμεταλλεύσεις της Μυτιλήνης, κατά το διάστημα των δύο τελευταίων μηνών από τις 9/12/2016 , να ενημερώσουν άμεσα τις Κτηνιατρικές αρχές οι οποίες και θα παρακολουθούν τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις για τουλάχιστον 21 ημέρες
 3. Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας(απολύμανση στις εισόδους, καθαρισμός κλπ) για την προστασία των εκτροφών τους, να συνεργάζονται  και να ειδοποιούν έγκαιρα τις αρμόδιες Κτηνιατρικές  Αρχές

Τέλος σημειώνουμε πως σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της Ευλογιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της Περιοχής τους.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Δεκέμβριος 27, 2016 12:42

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

10487149_10203873630430534_1848106393_n

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter