Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 30, 2016 23:13

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 01.11.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Αποδοχή από το Δήμο Ορεστιάδας, της παράτασης παραχώρησης του δικαιώματος αμμοληψίας από αδειοδοτημένες θέσεις του ποταμού Άρδα.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.Ανανέωση παραχώρησης του δικαιώματος αμμοληψίας από αδειοδοτημένες θέσεις του ποταμού Άρδα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης και Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης
4.Έγκριση διάθεσης πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης
5.Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
6.Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας , τη σχολή επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Δ.Π.Θ. και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας, εσπερίδας με θέμα «Το μανιτάρι, μια εναλλακτική μορφή καλλιέργειας» στις 15.11.2016Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
8.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή- Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα και αποκατάσταση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
9.Έγκριση 4ης παράτασης για το έργο : «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
10.Έγκριση αιτήσεων παραίτησης από αγροτεμάχια.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης
11.Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης
12.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το radioevros.gr


Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 30, 2016 23:13

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV