4ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Δήμου Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 29 Σεπτεμβρίου, 2011 08:42

Η βαμβακοκαλλιέργεια στην περιοχή μας βρίσκεται στο 30-40% ανοιγμένων καρυδιών με εξαίρεση στις όψιμες φυτείες όπου το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο.

Επεμβάσεις φυτοπροστασίας σ’ αυτή την περίοδο δεν συνιστώνται, με εξαίρεση τις πολύ όψιμες φυτείες.

Συνίσταται αποφύλλωση με τα εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα, όταν το ποσοστό ανοιγμένων καρυδιών είναι 50% περίπου. Στις περιπτώσεις βαμβακοφυτειών με οψιμότητα, η αποφύλλωση πραγματοποιείται πρωϊμότερα.

Η μηχανική συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού να πραγματοποιείται όταν αυτό δεν είναι υγρό. Όχι συγκομιδή αμέσως μετά την βροχή ή την νύχτα ή νωρίς το πρωί με δροσιά.

Μετά τη συγκομιδή να πραγματοποιηθεί στελεχοκοπή και ψιλοθρυμματισμός των υπολειμματων των βαμβακοφύτων και οπωσδήποτε ενσωμάτωση με όργωμα / φρεζάρισμα (προσοχή, η χρήση υπεδαφοκαλλιεργητή/ρίπερ, δεν ενσωματώνει τα υπολείμματα και δεν καταστρέφει τις προς διαχείμαση μορφές του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού)

 

 

 


Συντάκτης Νewsroom 29 Σεπτεμβρίου, 2011 08:42

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV