34 προσλήψεις στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Κομοτηνής

Συντάκτης Νewsroom 30 Ιουλίου, 2021 10:35

34 προσλήψεις στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 μήνες (με 8ωρη απασχόληση)1
102 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 8
103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 1
104 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 1
105 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 8
106 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ 3 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 8
107 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ 3 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 7

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχιλ.Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, Τ.Κ.69100 – Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, υπόψιν Κου Αστυνόμου Β΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή (τηλ. επικοινωνίας: 25310-57021, 25310-57014, 25310-57008).

Δείτε την προκήρυξη


Συντάκτης Νewsroom 30 Ιουλίου, 2021 10:35

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV