28 θέσεις εργασίας στον Δήμο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 21 Αυγούστου, 2020 13:06

28 θέσεις εργασίας στον Δήμο Σουφλίου

Με τρεις διαφορετικές ανακοινώσεις του Δήμου Σουφλίου γνωστοποιείται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για 28 συνολικά θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες και δομές του δήμου

Δείτε αναλυτικά τις ανακοινώσεις του δήμου Σουφλίου:

4 θέσεις ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σουφλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σουφλίου Νομός ΄Εβρου, Βασ. Γεωργίου 180, Τ.Κ. 684 00 Σουφλί, υπόψη κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2554-350-110).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21-08-2020 έως 31-08-2020.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.                                                                                  
ΕΝΤΥΠΑ:
1. Ανακοίνωση (pdf)
2. Παράρτημα (pdf)
3. Συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών (doc)
4. Έντυπο αίτησης (doc)
5. Έντυπο Υ.Δ. κωλύματος (doc)
Αναλυτικά ΕΔΩ

4 θέσεις ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων-Μαγειρισσών:

Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων-Μαγειρισσών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σουφλίου Νομός ΄Εβρου, Βασ. Γεωργίου 180, Τ.Κ. 684 00 Σουφλί, υπόψη κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2554-350-110).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21-08-2020 έως 31-08-2020.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.                                                                                  

ΕΝΤΥΠΑ:
1. Ανακοίνωση (pdf)
2. Παράρτημα (pdf)
3. Συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών (doc)
4. Έντυπο αίτησης (doc)
5. Έντυπο Υ.Δ. κωλύματος (doc)
Αναλυτικά ΕΔΩ

20 θέσεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων:

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (20) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουφλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : [email protected].
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ήτοι από 24/8/2020 έως και 26/8/2020.

ΕΝΤΥΠΑ:
1. Ανακοίνωση (pdf)
2. Παράρτημα (pdf)
3. Έντυπο αίτησης (doc)
Αναλυτικά ΕΔΩ


Συντάκτης Νewsroom 21 Αυγούστου, 2020 13:06

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV