Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 2 Δεκεμβρίου, 2019 09:21

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 03.12.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Έγκριση 10ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης
2.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
3.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση Ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού για Γεωργικούς Σκοπούς στο Δήμο ΟρεστιάδαςΕισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
4.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο  πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Γεώργιος Καραγιάννης
5.Σύσταση επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
6.Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.Εισηγητής: η Πρόεδρος της Σχ. Επ. Α/βάθμιας Εκπ. Ζηνοβία Ζάχαρη
7.Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Σχ. Επ. Β/βάθμιας Εκπ. Γεώργιος Μουτουσίδης


Συντάκτης Νewsroom 2 Δεκεμβρίου, 2019 09:21

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV