Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 10 Οκτωβρίου, 2019 13:18

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με πέντε θέματα

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11 η
του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Γ΄ Δόση 2019 )
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ
Επείγον λόγω οικονομικής ανάγκης των Σχολείων

2.Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ 35/2011 απόφασης ΔΣ που αφορά την συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών της
Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ
/> Επείγον λόγω ανάγκης ορισμού ΔΣ Σχολικών Επιτροπών

3.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ
Επείγον λόγω ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων

4.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ
Επείγον λόγω ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων

5.Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων
οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών – Τσιαμίτας Θεόδωρος
Επείγον λόγω στενών χρονικών περιθωρίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημούτσης Αθανάσιος


Συντάκτης Νewsroom 10 Οκτωβρίου, 2019 13:18

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV