Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2019 07:48

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 12.02.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Έγκριση τροποποίησης σκοπού υπολοίπου δανείου, ποσού 304.789,43 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3463/2006.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
2.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης –  έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς- για την διαπραγμάτευση  με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019»  (Αριθμ. Πρωτ. 246/04.01.2019).Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
3.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Φωτισμός Γηπέδου Κυπρίνου».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
4.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών  κληρώσεων της παρ. 5, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου και μελέτης)  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΗΣΚ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων)   για το έτος 2019. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
5.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή Μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
6.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
7.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά χώρο στάθμευσης ΑΜΕΑ.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης
8.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά την έγκριση πρόσβασης πεζών μέσω κοινόχρηστου χώρου.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης
9.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
10.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας


Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2019 07:48

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV