10 προσλήψεις με ΑΣΕΠ στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης

Συντάκτης Νewsroom 13 Φεβρουαρίου, 2020 12:00

10 προσλήψεις με ΑΣΕΠ στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα προσλάβει μέσω ΑΣΕΠ 10 άτομα.

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δέκα  ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΣΕΠ, για οκτώ μήνες, σύμφωνα με το άρθ. 21 του Ν.2190/94, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ-ΕΘΝΟΛΟΓΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ
1 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας, Βασ. Όλγας 68, τκ 54642 Θεσσαλονίκη, κατά τις ώρες από 10:00-13:00 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Ολόκληρη η ανακοίνωση διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και την ιστοσελίδα του Μουσείου http://www.lemmth.gr


Συντάκτης Νewsroom 13 Φεβρουαρίου, 2020 12:00

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV