Όχι από Βορίδη για αποζημιώσεις στους βαμβακοκαλλιεργητές της Θράκης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 14 Φεβρουαρίου, 2020 18:59

Όχι από Βορίδη για αποζημιώσεις στους βαμβακοκαλλιεργητές της Θράκης

Κάθε ενδεχόμενο αποζημίωσης των βαμβακοπαραγωγών για τη μείωση των αποδόσεών τους στις περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης το 2019 απέκλεισε ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, απαντώντας χτες στη Βουλή σε ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ, με θέμα: «Αποκατάσταση αδικιών για αποζημιώσεις από την Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) καπνοπαραγωγών – βαμβακοπαραγωγών – σιτοπαραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, που επλήγησαν από ασθένειες το 2018».

Ο λόγος είναι, σύμφωνα με τα λόγια του κ. Βορίδη ότι «η μείωση της παραγωγής στις βαμβακοκαλλιέργειες δεν ήταν αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης αλλά συνδυασμός πολλών και δεν υπήρξε επιστημονική τεκμηρίωση από την οποία να αποδεικνύεται η άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ δυσμενούς κλιματικού φαινομένου και ζημίας. Άρα οι ζημίες στις βαμβακοκαλλιέργειες είναι μη επιλέξιμες».


Αναλυτικά η απάντηση του κ. Βορίδη:

Η ερώτησή σας αυτή αφορά σε τρεις καλλιέργειες: βαμβακοκαλλιέργειες, χειμερινά σιτηρά και καπνά. Για να θέσουμε λίγο το νομικό περιβάλλον, προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων οποιεσδήποτε καλλιέργειες θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες πέντε προϋποθέσεις: η παραγωγή του έτους να έχει ζημιωθεί σε επίπεδο νομού σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 30%, να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμού πολλών, να επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός αυτός από τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πέμπτον, να έχει ακολουθηθεί η σωστή καλλιεργητική τεχνική και να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η ζημία και η εξάπλωσή της.

Αυτές είναι οι πέντε προϋποθέσεις. Εξαιρώ την τέταρτη, η οποία σε τελευταία ανάλυση έχει οικονομικό χαρακτήρα, δηλαδή την έγκριση δαπάνης από το Γενικό Λογιστήριο, οι άλλες όμως τέσσερις προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς προκειμένου να ενταχθεί μία ζημία στο πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων και -το λέω αυτό για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι- πρέπει να συντρέχουν και να επαληθεύονται πράγματι, διότι άλλως τίθεται ζήτημα παράνομης οικονομικής ενίσχυσης. Άρα με αυτές τις προϋποθέσεις δίνεται η αποζημίωση με τις ΚΟΕ.

Όσον αφορά τις βαμβακοκαλλιέργειες, συνεδρίασε η κεντρική συντονιστική επιτροπή του ΕΛΓΑ και απεφάνθη ότι η μείωση της παραγωγής στις βαμβακοκαλλιέργειες δεν ήταν αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης αλλά συνδυασμός πολλών και δεν υπήρξε επιστημονική τεκμηρίωση από την οποία να αποδεικνύεται η άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ δυσμενούς κλιματικού φαινομένου και ζημίας. Άρα οι ζημίες στις βαμβακοκαλλιέργειες είναι μη επιλέξιμες.»

Αποκλείονται και τα χειμερινά σιτηρά

«Για τα χειμερινά σιτηρά η ίδια συντονιστική επιτροπή απεφάνθη ότι δεν επισημειώθηκαν στοιχεία αποδόσεων τιμών ώστε να μπορέσει να κριθεί η σημασία του οικονομικού αποτελέσματος, δεν προκύπτει ουσιώδες οικονομικό αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτό απορρίπτει την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Για τα καπνά θα σας πω τι λέει τώρα η συντονιστική επιτροπή, επιτρέψτε μου όμως εισαγωγικώς να πω ότι, όπως σωστά επισημάνατε, τα καπνά έχουν ήδη λάβει de minimis αποζημίωση. Την χαρακτηρίσατε όπως την χαρακτηρίσατε. Η αποζημίωση η οποία εδόθη στο τέλος του 2018, αν θυμάμαι καλά, ανήλθε -επίσης αν θυμάμαι καλά- στο ποσό του 1.800.000 ευρώ. Και το λέω αυτό εισαγωγικώς διότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί οποιοδήποτε συμπληρωματικό de minimis σε αυτό. Εφόσον εδόθη –διότι εδόθη σε όλους, εδόθη στα καπνά τότε-, δεν γίνεται να υπάρξει κάτι συμπληρωματικό.»

Επιστημονική επιτροπή θα εξετάσει το ζήτημα των καπνών

«Η συντονιστική επιτροπή ως προς το ζήτημα των καπνών λέει τα εξής: Η μείωση της παραγωγής οφείλεται σε μυκητολογικές προσβολές και ιώσεις και είναι ζημίες από φυτονόσους που προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν αποδεδειγμένα να αντιμετωπιστούν διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση. Όμως εκτιμά η επιτροπή ότι θα μπορούσαν να ελεγχθούν με την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών καλλιεργητικών τεχνικών. Επειδή εδώ θεωρώ ότι η επιτροπή αφήνει ένα «παράθυρο» η θέση μου ως προς αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι θα συσταθεί ειδική επιστημονική επιτροπή που απαιτεί ο νόμος, προκειμένου να διακριβώσει κατά πόσον θα μπορούσαν πράγματι να αναιρεθούν με το πόρισμα αυτής της επιστημονικής επιτροπής οι αιτιάσεις που κάνει καταρχήν η κεντρική συντονιστική επιτροπή του ΕΛΓΑ προκειμένου να μπορέσουν τα καπνά να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 14 Φεβρουαρίου, 2020 18:59

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV