Υπογραφή σύμβασης έργου για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φερών

Συντάκτης Νewsroom 7 Αυγούστου, 2020 10:57

Υπογραφή σύμβασης έργου για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φερών

Υπογραφή σύμβασης έργου για την αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιωμένου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης των Φερών

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και τον ανάδοχο του έργου, σύμβαση έργου που προβλέπει την αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιωμένου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Φέρες, προϋπολογισμού 2.300.000,00 ευρώ.

Η πόλη των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει δίκτυο ύδρευσης παλαιωμένο,  το οποίο σήμερα  αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς τη λειτουργία του, καθώς παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις διαμέτρων ανά τμήματα ενώ αρκετές φορές σημειώνονται θραύσεις των αγωγών. Το υφιστάμενο δίκτυο είναι περιορισμένο σε μήκος και δεν εξυπηρετεί επαρκώς  τους καταναλωτές.

Το νέο υπό κατασκευή έργο προβλέπει την αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιωμένου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης τον Φερών . Το συνολικό μήκος του προς κατασκευή έργου είναι 36,5 χιλιόμετρα δικτύου και αποτελείται από τις παρακάτω διατομές:

HDPE D 90   10 atm 32.000,00 m

HDPE D 110 10 atm   3.600,00 m

HDPE D 200 10 atm      900,00 m

Σε όλο το μήκος του νέου δικτύου θα τοποθετηθούν  δικλείδες διακοπής – ελέγχου με σκοπό το διαχωρισμό του δικτύου σε μικρότερα τμήματα, καθώς και  αγωγοί εκκένωσης – καθαρισμού του δικτύου, οι οποίοι σχεδιάστηκαν ώστε να διοχετεύουν τα ύδατα σε κατάλληλους αποδέκτες είτε ρέματα είτε στο δίκτυο όμβριων. Τέλος  θα τοποθετηθούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών  σε καίρια σημεία του οικισμού, συνολικά έντεκα (11) υπέργειοι πυροσβεστικοί κρουνοί.

Στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται νέες παροχές ύδρευσης, που θα έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή της χρέωσής τους στους δημότες.


Συντάκτης Νewsroom 7 Αυγούστου, 2020 10:57

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV