Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δέχεται προτάσεις για δημόσια έργα ανά την Ελλάδα, ενώ διατίθενται 100 εκ. €

Συντάκτης Νewsroom 21 Ιουλίου, 2011 08:16


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000€ και καλύπτεται, κατά μέσο όρο, κατά 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και κατά 27,03% από Εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα, με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού των περιοχών εφαρμογής για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων έργων, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 3 και, ειδικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών.

Τα έργα που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων των μέτρων:

ΜΕΤΡΟ 313

 • Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.
 • Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.

ΜΕΤΡΟ 321

 • Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές κ.ά.).
 • Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.
 • Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές).
 • Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων (έργα διευθέτησης χειμάρρων, έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας).
 • Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.

 

ΜΕΤΡΟ 322

 • Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, όπως διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.ά.
 • Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση.

ΜΕΤΡΟ 323

 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, όπως γεφύρια, βρύσες κ.ά.
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου, όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη.
 • Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι ΟΤΑ μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στα κεντρικά γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3 (Λ. Αθηνών 54-56, 10441, Αθήνα) ή στα Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας.

 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31/10/2011 και ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.agrotikianaptixi.gr.

 


Συντάκτης Νewsroom 21 Ιουλίου, 2011 08:16

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV