Τα δικαιώματα των στρατιωτικών θέτουν επί τάπητος Δερμεντζόπουλος και Τζίμας

Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2011 11:24

Μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν την προστασία των οικογενειών στρατιωτικών, τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων και την υγειονομική περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού κατέθεσαν προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Βενιζέλο, ο βουλευτής Έβρου της Ν.Δ και αναπληρωτής τομεάρχης άμυνας, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος και ο βουλευτής Δράμας, Μαργαρίτης Τζίμας, τομεάρχης άμυνας.


Ακολουθούν οι ερωτήσεις με πλήρη κείμενα, όπως απεστάλησαν  από το Γραφείο Τύπου του Α. Δερμεντζόπουλου:

  • «Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους Εφέδρους μακράς θητείας»

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου 2936/2001 ορίζεται ότι «το δικαίωμα λήψης βοηθήματος από τα ταμεία αλληλοβοηθείας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας».

Επίσης με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Νόμου 3257 του 2004 ορίζεται «οι εθελοντές και οι εθελόντριες μακράς θητείας που είχαν καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι 31-12-1992 καθίστανται από τη μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των μετοχικών ταμείων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης πράξης».

Στρατιωτικοί του θεσμού εθελοντών μακράς θητείας ειδικών κατηγοριών που υπέβαλλαν αιτήσεις παραιτήσεως για αποχώρησή τους από τις τάξης των ενόπλων δυνάμεων κατά τα προβλεπόμενα και ισχύοντα μέχρι τη χρονική εκείνη στιγμή δεν έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα που τους αναλογούσε ενώ είχαν καταβάλλει προς τούτο τις σχετικές εισφορές.

Στο εφάπαξ αυτό βοήθημα είχαν επενδύσει όνειρα, ελπίδες και οικογενειακό προγραμματισμό από την κατάταξή τους στο στράτευμα.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να δοθεί το εφάπαξ βοήθημα στους στρατιωτικούς του θεσμού εθελοντών μακράς θητείας που ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση παραιτήσεως;


  • «Προστασία οικογενειών στρατιωτικών»

Η πρόωρη αποχώρηση των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, γεγονός που φαίνεται να έχει προβληματίσει την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο λαμβάνοντας διάφορα νομικά – κατασταλτικά μέτρα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά, που αφορούν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων Δυνάμεων, σχετικά με τη συνταξιοδοτικό και την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία τους, υπάρχουν όροι που καθιστούν απαγορευτική την αποστρατεία τους στα 25 χρόνια.

Είναι επιστημονικά και ορθολογικά αποδεκτό ότι, οι συνθήκες διαβίωσης – εργασίας (π.χ. ωράριο, χώροι, μετακινήσεις) και οικογενειακοί λόγοι (π.χ. εργασία συζύγων, συχνή αλλαγή κατοικιών, δυσπροσαρμοστικότητα των παιδιών σε κάθε νέο περιβάλλον, με επίδραση στην ομαλή ψυχική και μαθησιακή ανάπτυξή τους, κλπ) επηρεάζουν την απόφαση κάποιου να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή από άλλο φορέα (π.χ. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ), Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) κάποια αξιοποίηση στατιστική μέθοδος για τις/τους συζύγους των στρατιωτικών που να καταγράφει τυχόν ανεπάρκειες των κλασικών εργασιακών στατιστικών μεθόδων, οι οποίες μπορεί να μη λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των εργασιακών συνθηκών των συζύγων, στην επιθυμία αποχώρησης των στρατιωτικών. Έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες μετρήσεις των συνθηκών της αγοράς εργασίας και έχουν εφαρμοστεί σε κατάλληλο δείγμα που να επιτρέπει τη γενίκευση σε όλο τον πληθυσμό των συζύγων των στρατιωτικών;

Έχει απασχολήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το θέμα της επιβίωσης των οικογενειών των στρατιωτικών και αν ναι, ποιες ενέργειες έχουν γίνει ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα των συζύγων των στρατιωτικών να εργάζονται για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα;


  • «Υγειονομική περίθαλψη στρατιωτικού προσωπικού»

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 432/1983, το Ν.3232/2004 και Π.Δ.169/2004 ορίζεται ότι: «η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος θα γίνει και από γενικά ή ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ. ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα με το Δημόσιο, καθώς επίσης και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο, οι δαπάνες δε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της αντίστοιχης διεύθυνσης και η κοστολόγησή τους θα γίνεται με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο (Δημοσίου)».

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τελικώς δικαιούται στρατιωτικός περίθαλψης από Γενικά ή κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ., από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτήρια συμβεβλημένα με το δημόσιο καθώς επίσης και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με το δημόσιο;

Εάν ναι σε τι ενέργειες πρέπει να προχωρήσουν οι στρατιωτικοί για να τύχουν αυτής της ιατρικής φροντίδας;


Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2011 11:24

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV