Ταξίδι με πλοίο: Πώς γίνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών

Συντάκτης Νewsroom 22 Ιουλίου, 2021 09:21

Ταξίδι με πλοίο: Πώς γίνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών

Ταξίδι με πλοίο: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες για την επιστροφή τους από τα νησιά και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν κατά τον έλεγχο στο λιμάνι.


Με υποχρεωτικό self test θα γίνεται πλέον η επιστροφή των ταξιδιωτών από τα νησιά, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα μέτρα που ισχύουν σχετικά με τα ταξίδια με πλοίο. Οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων γίνονται πλέον από το Λιμενικό Σώμα, ενώ οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται τουλάχιστον 1,5 ώρα στο λιμάνι πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. 

Συγκεκριμένα, κάθε επιβάτης πρέπει να έχει μαζί του για την επιστροφή από νησιά σε λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: α) αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών, β) αρνητικό rapid test 48 ωρών, γ) αρνητικό self test 24 ωρών, δ) πιστοποιητικό νόσησης ή ε) πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Στην ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα επισημαίνει: «από την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες
πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης.
Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
Εναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου».


Συντάκτης Νewsroom 22 Ιουλίου, 2021 09:21

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV