Συντονισμός υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 11, 2011 09:14

Τη Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής  Ενότητας Έβρου Αντιμετώπισης  Δασικών Πυρκαϊών έτους 2011 ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης  Έβρου, Γεωργία Μαυρανεζούλη-Νικολάου.  Η σύσκεψη τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου  Πολιτικής  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης  και καταστολής των πυρκαγιών σε δάση και σε αγροτικές εκτάσεις  του Νομού  θα πραγματοποιηθεί στις   13  ΑΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 στην αίθουσα  συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημητρίου -40-). Την ανωτέρω ημέρα και ώρα θα συζητηθούν  και θα ληφθούν αποφάσεις, σε θέματα που αφορούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Aποκεντρωμένη Δκση ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ/Δνση Πολιτικής  Προστασίας
  2. Πυροσβεστικές υπηρεσίες Νομού
  3. Δνση Δασών και Δασαρχεία Νομού
  4. Δκση Αγροφυλακής Έβρου
  5. Αστυνομικές Δνσεις Αλεξ/πολης και Ορεστιάδας
  6. Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης και Υ/Χ  Σαμοθράκης
  7. ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ – ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ – 50 ΤΑΞ. ΠΕΖ./3α ΕΓ
  8. Δνσεις  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου
  9. Δνση Τεχνικών  έργων Αλεξ/πολης

10.  Τμήμα Τεχνικών  έργων Ορεστιάδας

11.  Δήμοι  Νομού

12.  ΔΕΣΕ   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κλιμάκια  Άνθειας  & Σοφικού)

13.  ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε

14.  Δ.Ε.Η  Αλεξ/πολης

15.  Ο.Σ.Ε  Αλεξ/πολης ( Γραμμή)

16.  ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

17.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

18.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

19.  Εκπρόσωποι Περιφερειακού Συμβουλίου

20.  ΕΚΑΒ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

21.  Εθελοντικές Οργανώσεις Νομού

22.  Δκσεις Κατασκηνώσεων  Νομού


 


Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 11, 2011 09:14

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV