Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 1 Αυγούστου, 2020 10:59

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας να πάρουν αποφάσεις για 7 θέματα

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 04.08.2020, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
 Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
 Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους. 
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2020.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
3.Έγκριση παραχώρησης χλοοκοπτικού τρακτέρ.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Γεώργιος Καραγιάννης  
4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, έμπροσθεν επιχείρησης ΚΔΑΠΜΕΑ «Δέντρο της Αγάπης» στην Ορεστιάδα.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας         
5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση μεταλλικής μπάρας για στάθμευση ποδηλάτων, έμπροσθεν πολυκατοικίας στην Ορεστιάδα.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας       
6.Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη του εκθεσιακού χώρου «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Gree THiS».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης  
7.Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης  

Συντάκτης Νewsroom 1 Αυγούστου, 2020 10:59

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV