Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 29 Μαρτίου, 2022 11:52

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 20:00 μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την υπ’ αριθμ. 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16506/18.03.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1302/Β΄/18.03.2022), καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 29.03.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης
 Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου – επαγγελματικής αποθήκης στην Κοινότητα Ν. Βύσσας με δημοπρασία Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
 Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστήριου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από τον Αθλητικό Σύλλογο TAEKWONDO W.T.F. «ΠΡΟΜΑΧΟΣ» Ορεστιάδας για την διοργάνωση με την επωνυμία 3ο MINIONS TAEKWONDO FESTIVAL 2022 Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστήριου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για την διοργάνωση της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων ομαδικών και ατομικών αγωνισμάτων Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 Αποδοχή από τον Δήμο Ορεστιάδας της παράτασης παραχώρησης του δικαιώματος αμμοληψίας από αδειοδοτημένες θέσεις που βρίσκονται στον ποταμό Άρδα Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης  
 Ανανέωση παραχώρησης του δικαιώματος αμμοληψίας από αδειοδοτημένες θέσεις που βρίσκονται στον ποταμό Άρδα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης και Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης  
 Έγκριση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Ορεστιάδας Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ., Καθαρ. & Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης
 Έγκριση απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων (άνω των 20 τόνων) επί του δρόμου Πενταλόφου – Πάλλης Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

Συντάκτης Νewsroom 29 Μαρτίου, 2022 11:52

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV