Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 14 Σεπτεμβρίου, 2020 10:06

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Κεκλεισμένων των θυρών και με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 15.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

2.Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ δόση 2020).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

3.Έγκριση υποβολής αιτήματος για παραχώρηση του με αριθμό 30δ (Ο.Τ. 55α) οικοπέδου, έκτασης 727,00τ.μ. από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

4.Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης


Συντάκτης Νewsroom 14 Σεπτεμβρίου, 2020 10:06

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV