Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010.

Συντάκτης news 24 Μαρτίου, 2010 12:58

Προσκαλούνται τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου του (ΠΔ. 30/96 άρθ.52) σε τακτική συνεδρίαση, στις 30 Μαρτίου 2010, Μ. Τρίτη και ώρα 18:30, στο ξενοδοχείο “ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ” στην Αλεξ/πολη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Κατάρτιση Νομαρχιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΝΑ 0103 έτους 2010
(Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Κογιομτζής)

2. Κατάρτιση Προγράμματος από Τόκους έτους 2010
(Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Κογιομτζής)

3. Κατάρτιση Προγράμματος Έργων Οδοποιίας, έτους 2010, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.)
(Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Κογιομτζής)

4. Κατάρτιση Προγράμματος Έργων Οδοποιίας, έτους 2010, που χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)
(Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Κογιομτζής)

5. 1η τροποποίηση Προγράμματος Κατασκευής Σχολικών Κτιρίων, έτους 2010, που χρηματοδοτείται από τον Ο.Σ.Κ. ΑΕ μέσω της ΣΑΕ 047/6
(Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Κογιομτζής)

6. Κατάρτιση Προγράμματος Επενδύσεων, έτους 2010, που χρηματοδοτείται από έσοδα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π)
(Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Κογιομτζής)

7. Κατάρτιση Προγράμματος, που χρηματοδοτείται από τέλη αδειών Μεταβίβασης Οχημάτων, έτους 2010
(Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Παπαϊωάννου)

8. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Νομάρχη, Αντινομαρχών, Νομαρχιακών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου
(Εισηγ. : κ. Πρόεδρος Ν.Σ.)


Συντάκτης news 24 Μαρτίου, 2010 12:58

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV