Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 11 Νοεμβρίου, 2011 14:25

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

 

Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Από παλαιότερη συνεδρίαση

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 15-11-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ορεστιάδας. 

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οι. Έτους 2011. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Δόση 2011. 

Εισηγητής: η Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλεντζίδου Αλεξάνδρα

Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Β/βάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Δόση 2011. 

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στεφανάτος Κυριάκος

Κατάργηση σχολικών επιτροπών , σχολείων που έπαψαν να λειτουργούν. 

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ  Α.Α.Ε. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρασλής Ευάγγελος

Αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Παραχώρηση έκτασης Δήμου Ορεστιάδας στην Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Ουρουμίδης Αντώνιος

Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της δημοτικής κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας και εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 2.848.422,00 € με Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρόσβασης μέσω Κ.Χ. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Ν. Βύσσας και Καβύλης» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή εσωτερικού οδικού δικτύου και κατασκευή, αγωγού όμβριων στον οικισμό ΟΕΚ ΙΙ στον Πύργο Ορεστιάδας» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής  παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων βόρεια του Ο.Τ. 8 στο Θούριο  Δήμου Ορεστιάδας» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής  παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικού στο Χειμώνιο και το Θούριο» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής  παραλαβής του έργου: «Επέκταση αποδυτηρίων στο Δημοτικό Γήπεδο Κυπρίνου» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Οικονομική ενίσχυση σε δημότη βάσει του άρθρου 202 Ν.3463/2006 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Έγκριση συνδιοργάνωσης μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και Αθλητικού κέντρου Ορεστιάδας (Σύλλογος TAE K WON DO) για το πρωτάθλημα Παίδων που θα γίνει στην πόλη της Ορεστιάδας στις 13-11-2011 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Παραχώρηση χώρου προς χρήση στην Αγροτική Τράπεζα στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Βύσσας. 

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 91/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Απολογισμός Ορεστείων 2011. 

Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο Κοινωφελούς. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 


Συντάκτης Νewsroom 11 Νοεμβρίου, 2011 14:25

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV