Σε προτεραιότητα η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Μακεδονίας-Θράκης

Συντάκτης Νewsroom 25 Μαΐου, 2011 07:11

Σε προτεραιότητα η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Μακεδονίας-Θράκης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου στη Δράμα ημερίδα με θέμα «Προοπτικές αξιοποίησης των ορυκτών πόρων στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» η οποία διοργανώθηκε μετά από πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα ΑΔΜ-Θ κ. Θύμιου Σώκου.

Σήμερα στη Μακεδονία και Θράκη, η λατομική και εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τομέα της μεταποίησης.

Δεκάδες επιχειρήσεις εξόρυξης- επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρου και σχιστολίθων  δραστηριοποιούνται προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας αποτελώντας ταυτόχρονα, σε αρκετές περιοχές, τη σημαντικότερη πηγή πλούτου για την τοπική οικονομία. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται κυρίως μακριά από τα αστικά κέντρα, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αποτελώντας έτσι βασικό μοχλό συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού και συντελώντας στην αναβάθμιση των οικισμών.

Στη Μακεδονία και Θράκη έχουν εντοπιστεί σημαντικά κοιτάσματα μαρμάρου, βιομηχανικών και μεταλλικών ορυκτών όπως και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων. Η αξιολόγησή τους αποτελεί αντικείμενο των ειδικών της ημερίδας.

Η Μακεδονία και η Θράκη κατέχουν την πρώτη θέση στην εξόρυξη μαρμάρου καθώς εξορύσσεται εδώ πανελλαδικά ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των όγκων. Ακόμα, τα επεξεργασμένα προϊόντα μαρμάρου καλύπτουν το 80% των συνολικών εξαγωγών. Για το 2009 η παραγωγή ανήλθε περίπου σε 750.000 κυβικά μέτρα αξίας άνω των 25.000.000 € και βεβαιώθηκαν μισθώματα περίπου 2.000.000€ εκ των οποίων το 50% ήτοι 1.000.000 € διατέθηκε στις τοπικές κοινωνίες δια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού.

Σημαντικό κεφάλαιο της Μακεδονίας και Θράκης αποτελούν τα βιομηχανικά ορυκτά, που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον μπορεί να αναχθούν σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής με χρήση σε περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, κτηνοτροφικές, γεωργικές και άλλες εφαρμογές.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου εντοπίστηκαν μεγάλα αποθέματα καλής ποιότητας ζεόλιθου και πρόσφατα υπογράφηκε μισθωτήριο συμβόλαιο για την αξιοποίησή τους.

Τα προβλήματα αδειοδότησης των επιφανειακών εξορύξεων επιγραμματικά αναφέρονται στους εξής παράγοντες:

Πολυνομία, συναρμοδιότητα υπηρεσιών

Γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις στις γνωμοδοτήσεις ορισμένων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Απαγορευτικές για τη δημιουργία λατομείων απόψεις υπηρεσιών- φορέων- δικτύων προστατευόμενων περιοχών.

Η ισχύουσα περί λατομείων νομοθεσία δεν είναι πλέον αποτελεσματική, γιατί έχει ήδη ξεπεραστεί από το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά το περιβάλλον, στους αρχαιολογικούς χώρος κτλ.

Στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Θύμιος Σώκος χαρακτήρισε τη σημερινή ημερίδα ως το πρώτο μεγάλο βήμα ενός αναγκαίου και ουσιαστικού διαλόγου χωρίς εμμονές, αγκυλώσεις και δοξασίες που θα έχει ως στόχο την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, που αποτελεί ευλογία για την περιοχή, προς όφελος της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Από Δελτίο Τύπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης


Συντάκτης Νewsroom 25 Μαΐου, 2011 07:11

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV