Σε δύο ακόμη χρηματοδοτήσεις εντάχθηκε ο Δήμος Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 8 Οκτωβρίου, 2020 12:53

Σε δύο ακόμη χρηματοδοτήσεις εντάχθηκε ο Δήμος Σουφλίου

Με επιπρόσθετα 275.776 ευρώ χρηματοδοτούνται δύο πράξεις στον Δήμο Σουφλίου μετά την ένταξη τους στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και το Πράσινο Ταμείο:

Σε δύο ακόμη χρηματοδοτήσεις εντάχθηκε επιτυχώς ο Δήμος Σουφλίου.  Η πρώτη αφορά   χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και το “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”. Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται με 104.160€  και αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουφλίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη, όπως και άλλες που ακολουθούν, μεταξύ των οποίων είναι και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών κτιρίων, αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών προς όφελος των μαθητών.

Η δεύτερη χρηματοδότηση με το ποσό 171.616€, αφορά την ένταξη του Δήμου Σουφλίου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” για το έτος 2020 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Η ένταξη σχετίζεται με την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής και  αποθήκευσης απορριμμάτων.


Συντάκτης Νewsroom 8 Οκτωβρίου, 2020 12:53

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV