Σεμινάριο για την Γεωργία ακριβείας

Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη 12 Δεκεμβρίου, 2020 09:10

Σεμινάριο για την Γεωργία ακριβείας

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ – Σεμινάριο για την Γεωργία ακριβείας.

Ο Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020, με θέμα την Γεωργία ακριβείας και την συμβολή των τεχνολογικών συστημάτων στην εξέλιξη του πρωτογενή τομέα, με ομιλητές μέλη – επιστημονικά υπεύθυνους της εταιρίας AGENSO, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα εξέλιξης της γεωργικής διαδικασίας. Το webinar θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε εδώ!

Ο Σύλλογος Φοιτητών συνεχίζει σταθερά το έργο του, με εκπαιδευτικές ομιλίες που ως στόχο έχουν, αφενός να συνδέσουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις της γεωπονικής επιστήμης που λαμβάνουν οι φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, με την πρακτική εφαρμογή, όπως αυτή εκφράζεται στις εταιρίες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και αφετέρου τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών και όχι μόνο, πάνω στις νέες εξελίξεις του πρωτογενή τομέα.

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σεμινάριο

Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη 12 Δεκεμβρίου, 2020 09:10

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV