Προτάσεις δασικών υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον

Συντάκτης Νewsroom 21 Ιουλίου, 2011 10:00

Προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 8.660.660 € για την απ’ ευθείας χρηματοδότηση έργων από ευρωπαϊκά προγράμματα για δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή υπέβαλλαν οι δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

Tα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση των προτάσεων για τις Δασικές    Υπηρεσίες συνίστανται στην βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης και προστασίας των Δασικών οικοσυστημάτων και των υλικοτεχνικών υποδομών. Η συμμετοχή της Υπηρεσίας στις παραπάνω προτάσεις δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα προγράμματα στα οποία υπεβλήθησαν αιτήσεις χρηματοδότησης είναι τα εξής:

 

Α/Α

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Life+ 2011 Environment & Policy

FOREST GEOPORTAL: Εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των δασών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

 

 • GEO
 • Α.Π.Θ-Επιτροπή Ερευνών

1.187.228€

2

LIFE+2011 Nature

Διαχειριστικές δράσεις διατήρησης στο όρος Βόρας (MONTVORA)

 • ΑΠΘ
 • ΕΘΙΑΓΕ (Ι.Δ.Ε)

1.533.894€

3

LIFE+2011 Biodiversity

Η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης δυναμικής προσαρμογής των τεχνητά αναγεννημένων δασών (ΠΑΝΑΣ)

 • Α.Π.Θ-Επιτροπή Ερευνών
 • ΕΘΙΑΓΕ
 • Agricultural Research Council of Italy

 

1.586.679€

4

LIFE+2011 Nature

Προσαρμογή των Μεσογειακών δασών στην κλιματική αλλαγή: πιλοτικές παρεμβάσεις σε περιοχές  Natura

 • WWF Hellas
 • WWF Spain
 • WWF Portugal
 • ΕΘΙΑΓΕ
 • WWF Italy

3.162.467€

5

INTERREG

Προώθηση της αειφόρου χρήσης στα διασυνοριακά δάση της  Ελληνο-Βουλγαρικής μεθορίου  για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης προστασίας τους και την ωφέλεια των τοπικών κοινοτήτων

 

 • Hellenic Ornithological Society
 • Bulgarian Society for the Protection of Birds

 

 

216.962,96 €

6

INTERREG

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του εμπορίου ξυλείας στα διασυνοριακά δάση της  Ελληνο-Βουλγαρικής μεθορίου

 • Democritus University of Thrace
 • Executive Forest Agency (BUL)
 • ΥΠ.Ε.Κ.Α

 

973.430,00€

 

Δελτίo Τύπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

 


Συντάκτης Νewsroom 21 Ιουλίου, 2011 10:00

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV