Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Ροδόπης

Συντάκτης Νewsroom 25 Αυγούστου, 2020 11:33

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Ροδόπης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη αρχαιολόγου και εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές ανασκαφικές εργασίες σε δύο ελληνιστικές οικίες στη θέση Καμπάνα του αρχαιολογικού χώρου Μαρώνειας (Αγρός κληρονόμων ΧριστοφόρουΓιαχανού & κληρονόμων Γ. Φραντζίδη)».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4, 691 32 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2531022411, 2531021517), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26-08-2020 έως 01-09-2020 ).


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Συντάκτης Νewsroom 25 Αυγούστου, 2020 11:33

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV