Προσλήψεις με σύμβαση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 22 Ιουλίου, 2011 08:01Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, Δημήτρης Μουζάς.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και Φορτηγών Οχημάτων Καθαριότητας

Οκτώ μήνες

1

ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας

Οκτώ μήνες

14

(…)

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 9-11 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Στεφανοπούλου Χριστίνα (τηλ. επικοινωνίας: 2552350319) και κ. Σιδηρά Αναστασία (τηλ. επικοινωνίας: 2552350332) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η παραπάνω προκήρυξη φέρει ημερομηνία 18 Ιουλίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

 


Συντάκτης Νewsroom 22 Ιουλίου, 2011 08:01

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV