Προσλήψεις για 12 μήνες στις Περιφέρειες

Συντάκτης Νewsroom 6 Φεβρουαρίου, 2020 09:10

Προσλήψεις για 12 μήνες στις Περιφέρειες

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα του εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών αλλά και το Πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών

Ειδικότερα οι προσλήψεις στις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) της Χώρας, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, με έγκριση του ΑΣΕΠ για την αντιμετώπιση αναγκών στο Πρόγραμμα του εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών καθώς και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών

Η δαπάνη που θα προκύψει για την πρόσληψη του προσωπικού στο σύνολό της θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Αναλυτικά οι θέσεις

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν από τις Περιφέρειες μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ.


Συντάκτης Νewsroom 6 Φεβρουαρίου, 2020 09:10

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV