Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης ζητά η Ελένη Τσιαούση

Συντάκτης Νewsroom 8 Ιουνίου, 2011 07:58

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη δίμηνη παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς επίσης να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες βελτιώσεις στο σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και εύχρηστο το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, για τους υποψήφιους επενδυτές, αποφεύγοντας τις αντιφάσεις και τις αλληλοαναιρέσεις που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα.

 

Στην  αναφορά  της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Αποτελεί κοινή διαπίστωση πλέον, ότι το πρόγραμμα για τα Σχέδια Βελτίωσης, που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» και ανήκει στο πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», για να τρέξει και να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ των επενδυτών και να κινήσει την αγορά στο πρωτογενή τομέα χρειάζεται να υπάρξουν προσθήκες και διορθώσεις στις αποφάσεις εφαρμογής του προγράμματος.

Παρά τις περίπου 2.500 εγγραφές στο σύστημα και τις καταχωρίσεις στοιχείων από τους υποψηφίους επενδυτές, εν τούτοις καμία αίτηση δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει υποβληθεί στο υπουργείο, γιατί γίνονται συνεχείς διορθώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Λίγες μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, το ηλεκτρονικό σύστημα δεν είναι έτοιμο να λειτουργήσει και χρειάζεται να δοθεί παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή έχει σοβαρότατα προβλήματα ένα από αυτά είναι ότι μέχρι σήμερα ότι δεν εκτυπώνεται.
Έτσι κανένας μελετητής δεν έχει εικόνα για το τι ακριβώς έχει καταγραφεί. Επίσης δεν μεταφέρονται σωστά τα στοιχεία από το ένα πεδίο στο άλλο. Ακόμη συχνά δεν καταχωρούνται οι τροποποιήσεις που υποβάλουν οι μελετητές μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Παράλληλα παρατηρούνται προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια διοίκηση. Από τις νέες διοικητικές δομές του «Καλλικράτη» είναι δύσκολο να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις (για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την ύπαρξη ελκυστήρα κ.α.), που μέχρι τώρα δίδονταν από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, διότι σε πολλά τμήματα δεν υπάρχουν ακόμη οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το απογραφικό δελτίο, που είναι απαραίτητο για την υποβολή του φακέλου, δεν υπογράφεται εύκολα, γιατί πρέπει να υπάρξει έλεγχος και επειδή είναι τώρα μεγαλύτερες αποστάσεις στις Περιφέρειες, οι υπάλληλοι χρειάζονται περισσότερα οδοιπορικά».

Για  την  ολοκληρωμένη  υλοποίηση του προγράμματος η κα. Ε. Τσιαούση στην αναφορά της προτείνει:

  • να βελτιωθεί το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής (προσθήκες και διορθώσεις),
  • να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις εφαρμογής (προσθήκες, διορθώσεις και αντιστοίχιση) και οι οδηγίες εφαρμογής, ενσωματώνοντας τις νέες παραμέτρους που έχουν προκύψει,
  • να εκδοθούν νέες διευκρινήσεις σημαντικού χαρακτήρα οι οποίες θα πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους, επενδυτές και μελετητές,
  • να προχωρήσουν οι αναγκαίες  τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων των σχετικών ΥΑ δεδομένου ότι υφίστανται αντιφάσεις και αλληλοαναιρέσεις,
  • και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σοβαρότατες  δυσλειτουργίες στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής.

 

 


Συντάκτης Νewsroom 8 Ιουνίου, 2011 07:58

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV