Παπουτσής: Ο φράχτης στον Έβρο θα γίνει

Συντάκτης Νewsroom 10 Μαΐου, 2011 08:51

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής χαρακτηρίζει “πισωγύρισµα της Ευρώπης” µια ενδεχόμενη τροποποίηση της Συνθήκης Σέγκεν, η οποία θα είναι κατά της χώρας μας, αφήνοντας αιχµές για έλλειψη ανταπόκρισης και συνεργασίας στο θέµα του φράχτη του Έβρου, σε συνέντευξή του στα “Νέα”.


Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προτείνει, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex και στην προώθηση των παράνομων μεταναστών στην πατρίδα τους μαζί με το μέτρο της ανακατανομής των παράνομων μεταναστών σε κράτη-μέλη. “Την Πέµπτη που θα βρίσκοµαι στις Βρυξέλλες θα επαναλάβω την πρόταση που έχω κάνει επανειληµµένα για τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Frontex όχι µόνο στην αποτροπή εισόδου των παράνοµων µεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην άµεση επιστροφή στην πατρίδα τους” είπε ο κ. Παπουτσής.

“Η Ελλάδα επιθυµεί µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και µετανάστευσης. Ζητάµε την εφαρµογή του µέτρου της ανακατανοµής παράνοµων µεταναστών σε κράτη-µέλη, καθώς και την τροποποίηση του Κανονισµού ∆ουβλίνο ΙΙ. Ο οποίος, όπως εφαρµόζεται σήµερα, επιβαρύνει δυσανάλογα τη χώρα µας λόγω της γεωγραφικής µας θέσης” επισημαίνει.

Αναφορικά με το ζήτημα του φράχτη στον Έβρο, ο υπουργός διαβεβαιώνει ότι παρά τις καθυστερήσεις θα γίνει.

Χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση ο κ. Παπουτσής απάντησε:

“Ο φράχτης στον Εβρο θα γίνει. Οι µελέτες έχουν ολοκληρωθεί. Ξεπερνάµε και τα τελευταία γραφειοκρατικά εµπόδια και ξεκινάµε άµεσα τη διαδικασία για την κατασκευή του έργου. Πάντως, τόσο για τον φράχτη όσο και για τα κέντρα για τους παράνοµους µετανάστες θα περίµενα περισσότερο άµεση και ουσιαστική ανταπόκριση από τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι όπου υπήρξε, ήταν µε δυσκολίες.”

Πηγή: Τα Νέα


Συντάκτης Νewsroom 10 Μαΐου, 2011 08:51

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV