Ορεστιάδα: Πέντε θέσεις εργασίας στην ΔΗΚΕΠΑΟ

Συντάκτης Νewsroom 13 Οκτωβρίου, 2020 09:41

Ορεστιάδα: Πέντε θέσεις εργασίας στην ΔΗΚΕΠΑΟ

Πέντε θέσεις διδακτικού προσωπικού προκηρύσσει η ΔΗΚΕΠΑΟ για 9μηνη εργασία:

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

Ύστερα από τις υπ’ αριθ. 52228/18-08-2020, έγκριση του Υπουργείων Εσωτερικών, 16582/12-10-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, τις υπ’ αριθ. 133/2020, 134/2020, 135/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ.  με την υπ’ αριθ. 146/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020 – 2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού δύο (2) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με αντίτιμο με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) και τριών (3) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΠΑΟ: www.dikepao.gr

            Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 13 Οκτωβρίου 2020 έως 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.


Συντάκτης Νewsroom 13 Οκτωβρίου, 2020 09:41

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV