ΟΠΕΚΑ: Δεν δηλώνονται τα προνοιακά επιδόματα στις φορολογικές δηλώσεις

Συντάκτης Νewsroom 18 Μαΐου, 2020 09:38

ΟΠΕΚΑ: Δεν δηλώνονται τα προνοιακά επιδόματα στις φορολογικές δηλώσεις

ΟΠΕΚΑ: Δεν δηλώνονται τα προνοιακά επιδόματα στις φορολογικές δηλώσεις

Ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ για τα προνοιακά επιδόματα και τις φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ.

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ σε συνέχεια του από 23/4/2020 Δελτίου Τύπου υπενθυμίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο τα εξής:

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και σύμφωνα προς την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης (άρθρο 81 ν.4611/2019, Ε2105/2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ):ADVERTISING

Δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος
Δεν φορολογούνται
Δεν υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013
Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων (καθόσον χορηγούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών)
Οι δικαιούχοι των εν λόγω παροχών, ως εκ τούτων, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ των εισπραχθέντων κατά το έτος 2019 χρηματικών ποσών σε κάποιον ή κάποιους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 (Ε1). Ομοίως, δεν υφίσταται υποχρέωση προσυμπλήρωσης κάποιου ή κάποιων κωδικών με τα εν λόγω ποσά.

Ωστόσο όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση περί των καταβληθέντων ποσών για κάθε νόμιμη χρήση, μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτησή τους στο πλησιέστερο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής τους.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία (άρθρο 81 ν.4611/2019) :

ΔΕΝ υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά,

ΔΕΝ κατάσχονται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων,

ΔΕΝ συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς ΕΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ,

ΔΕΝ υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα


Συντάκτης Νewsroom 18 Μαΐου, 2020 09:38

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV