Ξεκινά η υποβολή προτάσεων για τον εξοπλισμό Ειδικών Σχολείων στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.

Συντάκτης Νewsroom 4 Απριλίου, 2011 10:42

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Θύμιος Σώκος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων (Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενους από αυτό φορείς, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ.) για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» για τον κωδικό προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013.


Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις κατηγορίες πράξεων 75.07 «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων», προϋπολογισμού 3.000.000 €.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α’ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης) και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης.
  • Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής και ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα
  • Εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, κεραμικής και κηπουρικής (μελέτη και κατασκευή όπου είναι απαραίτητο)
  • Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας
  • Διαδραστικούς πίνακες
  • Υπολογιστές – μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας (μελέτη και κατασκευή όπου είναι απαραίτητο)
  • Έπιπλα
  • Λοιπό εξοπλισμό

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συγκαταλέγεται στους πίνακες του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξοπλισμού και οι προδιαγραφές να εναρμονίζονται με τις εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης (ΥΠΔΒΜΘ) προδιαγραφές, οι οποίες δίνονται συνημμένα με την πρόσκληση.

Σε περίπτωση που σχολικές μονάδες έχουν προγενέστερα αιτηθεί από τον ΟΣΚ Α.Ε. την προμήθεια κάποιων ειδών αλλά δεν έχουν παραλάβει τον αιτούμενο εξοπλισμό, μπορούν να αιτηθούν μέσω της παρούσας πρόσκλησης αφού προηγουμένως ζητήσουν έγγραφη ενημέρωση από το ΟΣΚ ότι δεν έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες προμήθειας.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 02/04/2011 έως εξαντλήσεως της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, με τη δυνατότητα της προσαύξησης κατά 20%.

Με άλλη πρόσκληση, στον ίδιο άξονα και στην κατηγορία προτεραιότητας 75.06 «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», καλείται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την υποβολή προτάσεων έργων ύψους 5.000.000 €.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ή προμήθειά νέου ή αναβάθμιση εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


Συντάκτης Νewsroom 4 Απριλίου, 2011 10:42

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV