Με κουπόνια – voucher η αντικατάσταση POS και ταμειακών μηχανών

Συντάκτης Νewsroom 7 Ιουνίου, 2022 09:41

Με κουπόνια – voucher η αντικατάσταση POS και ταμειακών μηχανών

Voucher ανάλογα με το μέγεθος της επιχειρήσεις, για την αναβάθμιση ταμειακών μηχανών, αλλά και μηχανημάτων POS προβλέπει το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στόχος είναι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τερματικά POS και της σύνδεσης των ταμειακών μηχανών στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ, ώστε να επιτευχθεί η μετάδοση πληροφοριών για τις εκδοθείσες αποδείξεις σε πραγματικό χρόνο


Το πρόγραμμα προβλέπει να αλλάξουν περίπου 100.000 POS και ακόμα 50.000 ταμειακές μηχανές. Η διασύνδεση στην πλήρη ανάπτυξή της θα συνδέει και θα επικοινωνεί με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και έτσι θα επιτρέπει την άμεση καταγραφή των εσόδων (αποδείξεις λιανικής) και των εξόδων (e-invoices) στα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων.

Η μεταρρύθμιση εστιάζει στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης της σύνδεσης των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με την ΑΑΔΕ. Έτσι θα είναι δυνατή η καταγραφή των συναλλαγών και η δήλωση ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στην εκάστοτε συναλλαγή, σε πραγματικό χρόνο. Επίσης προτείνεται η ευρύτερη εφαρμογή διαδικασιών συμψηφισμού χρεωστικού και πιστωτικού ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές, τόσο με ιδιώτες όσο και με δημόσιους φορείς.

To πρόγραμμα προβλέπει εξαργύρωση του κουπονιού σε ειδική πλατφόρμα αγοράς (Digital Marketplace) όπου θα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα μπορούν να προμηθευτούν οι επιχειρήσεις. Στη σελίδα θα υπάρχει σχετική λίστα με εγκεκριμένους προμηθευτές που θα ανεβάζουν στην πλατφόρμα τις προσφερόμενες τεχνολογικές εφαρμογές (POS, ταμειακές κ.ά.).

Οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν τα προϊόντα που επιθυμούν και στη συνέχεια θα τους έρχεται το κουπόνι. Θα ακολουθούν τυπικές διαδικασίες ελέγχου, όπως επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης, καταβολή ιδίας συμμετοχής από τις επιχειρήσεις, εξοφλήσεις κ.λπ.

Αναλυτικά μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

-εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

– αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)

-ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

– αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο ενισχυόμενων ενεργειών καλύπτοντας το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα επιχειρήσεων και θα αφορά τα εξής:

■ Αναβάθμιση φορολογικών ταμειακών μηχανών και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ) για διασύνδεση με POS. Αφορά την αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσουν πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS.

■ Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη.

■ Αγορά νέου ταμειακού εξοπλισμού.

■ Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου. Αφορά την αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ) και θερμικού εκτυπωτή. Την αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή επιλογή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά τη διανομή αγαθών x-van).

■ Αντικατάσταση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) παλαιών προδιαγραφών.

■ Αγορά υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος I επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής :

Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 10,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 90.000.000,00 €

Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 10,01 έως 25,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 40.000.000,00 €

Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 25,01 έως 40,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 30.000.000,00 €

Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 40,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000.000,00 €


Συντάκτης Νewsroom 7 Ιουνίου, 2022 09:41

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV