Με κατάργηση απειλείται ο θεσμός-κλειδί για την Ειδική Αγωγή

Συντάκτης Νewsroom 2 Νοεμβρίου, 2011 08:55

“Οι εργαζόμενοι των ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με αφορμή το προσχέδιο νόμου για τη Διοικητική Αναδιάρθρωση της Εκπαίδευσης, όπου αναφέρεται η επικείμενη κατάργηση των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης & Υποστήριξης) εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία τόσο για το μέλλον της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης γενικά, όσο και για το επαγγελματικό και εργασιακό  μας μέλλον ειδικότερα.

Η κατάργηση του ΚΕΔΔΥ ως αυτοτελούς υπηρεσίας έχει ως άμεση απόρροια την υποβάθμιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχει δωρεάν το κράτος προς το μαθητή, την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Τίθεται υπό αμφισβήτηση το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και ενδεχόμενα αίρεται το δημοκρατικό δικαίωμα των γονιών να κοινοποιήσουν ή όχι τη γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ περαιτέρω.  Επιπρόσθετα, ελλοχεύει ο κίνδυνος στιγματισμού του μαθητή, αν η διαγνωστική διαδικασία λαμβάνει χώρο στο σχολικό περιβάλλον.

Θέτουμε λοιπόν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

  • Με ποια παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια δρομολογείται η κατάργηση μιας υπηρεσίας στελεχωμένης με επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και με παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών που είναι σύντονη με τις ανάλογες δομές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών;
  • Πώς θα διασφαλιστεί η κατοχύρωση των οργανικών θέσεων του Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού σε μια υπηρεσία που είναι αμιγώς διοικητική;
  • Με ποιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τα καίρια και ακανθώδη ζητήματα της διάγνωσης, της αξιολόγησης και της υποστήριξης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών των μαθητών, της ψυχολογικής υποστήριξης, της συμβουλευτικής παιδιών και γονέων;

 

 

Για τους παραπάνω λόγους οι εργαζόμενοι των ΚΕΔΔΥ προτείνουμε:

 

  • Το ΚΕΔΔΥ να διατηρήσει την αυτοτέλεια του και να διευρύνει τον διακριτό του ρόλο με τη δημιουργία ενός Ανεξάρτητου Επιστημονικού Τμήματος, στο οποίο θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και όχι την ενσωμάτωση  στο Τμήμα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου, στο οποίο επρόκειτο να περιληφθούν μια πλειάδα άλλων υπηρεσιών που ουδεμία σχέση έχουν με τον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής.
  • Να διασφαλιστούν οι οργανικές θέσεις του Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού, οι οποίες με το παρόν προσχέδιο δεν διασφαλίζονται.
  • Να διατηρηθεί ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και να αποφευχθεί η οπισθοδρόμηση στο ιατρικό μοντέλο.
  • Να στελεχωθεί με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση τόσο της αξιολόγησης όσο και της υποστήριξης του μαθητή, της οικογένειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Στηριγμένοι σε μια δεκαετή τουλάχιστον πορεία στο χώρο των ΚΕΔΔΥ, θεωρούμε ότι η παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να ανατραπεί, χωρίς αναγκαία να απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλά κονδύλια και παροχές, αλλά με μακρόπνοο σχεδιασμό, προσεκτικό προγραμματισμό και ειλικρινή διάθεση όλων όσων συμμετέχουν στην Μεταρρύθμιση.”

 


Συντάκτης Νewsroom 2 Νοεμβρίου, 2011 08:55

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV