Κινητές Ιατρικές Μονάδες στη Σαμοθράκη

Συντάκτης Νewsroom 22 Μαΐου, 2022 13:03

Κινητές Ιατρικές Μονάδες στη Σαμοθράκη

Κινητές Ιατρικές Μονάδες στη Σαμοθράκη 5-7 Ιουνίου

Από 18/5, για τα ραντεβού με τους γιατρούς των Κινητών Ιατρικών Μονάδων του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα επισκεφτούν το νησί στις 5-7/6 παρέχεται η δυνατότητα να κλείνονται και ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmykim.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3TdpaphnFTm4qg2AkCr2JSFqZ71ycPvmzkK2wYPoimICkxxwnTJ1-ImAI&h=AT0lPPXm8J7hw4ARKegmftPTvwPKwNUSfQDaBctFO3hIOL3EPqGl3x_sHK7o9S5EKVdXpT6sBGfOG_5X3Wjat6seU6PY3jsGkQfuxS5laU663G65T-_foBJo7v5_pwOUpzBRviI9xghXaS-2iSsT&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1XeITRxlB5a7E_Y3DNjM1vqo15Vd3rRZgWQvdacKUsX8kxiQinUOW1WYgXCApFYNTqniYXD2F0K-D_TJXhwbWbwL9bNMydBXijIbx3Q3M7ndw8i-VtBIU4nqZJTQgRQ3-DXDpX-cGGKgkH95VrZrzkpKPNzcUKneq6qhtUywbP_A" rel="noreferrer noopener" target="_blank">https://mykim.gr.

Επίσης ισχύει το τηλέφωνο 2102447694 για τηλεφωνικά ραντεβού.


Συντάκτης Νewsroom 22 Μαΐου, 2022 13:03

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV