Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης news 20 Αυγούστου, 2010 10:22

Το Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τις νέες ειδικότητες Α΄ Εξαμήνου που θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010 του έτους κατάρτισης 2010-2011, που αρχίζει την 01/10/2010 και τελειώνει την 14/02/2011.

 


ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης
2. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

3. Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας

4. Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής

 

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:

Γ΄ Εξαμήνου:

1. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων.
2. Τεχνικός Τεχνολογίας Internet.

ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

1. Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων.

  • Δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή στις νέες ειδικότητες Α΄ Εξαμήνου έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου όλων των τύπων Λυκείου, οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου. Η διάρκεια φοίτησης για τις νέες ειδικότητες είναι 4 Εξάμηνα.
  • Δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή στις ειδικότητες Γ΄ Εξαμήνου έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ισχύουν για την αντιστοίχιση ειδικοτήτων.
  • Οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010 μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. – Κατακουζηνού 16 – Αλεξ/πολη (Καλλιθέα – Συγκρότημα 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) από την Τετάρτη 01/9/2010 έως και την Πέμπτη 09/9/2010. Η αίτηση χορηγείται από το Ι.Ε.Κ. και πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπο τίτλο σπουδών

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν (εάν διαθέτουν)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου για γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας)

Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων γίνεται μηχανογραφικά με βάση τη βαθμολογία του τίτλου σπουδών, την ηλικία, την προϋπηρεσία, την ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. (Τηλέφωνο : 25510-25202) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Συντάκτης news 20 Αυγούστου, 2010 10:22

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV