“Η Νέα Ορεστιάδα μπορεί να γίνει ένα Διασυνοριακό Στρατηγείο”λέει ο Λευτέρης Χαμαλίδης

Συντάκτης Νewsroom Σεπτέμβριος 5, 2011 12:38

“Η Νέα Ορεστιάδα μπορεί να γίνει ένα Διασυνοριακό Στρατηγείο”λέει ο Λευτέρης Χαμαλίδης


“Είναι φανερό πια, πως αποτελεί στοίχημα σ’ αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής που βρίσκεται η Νέα Ορεστιάδα, η δημιουργία μιας «φρέσκιας» και «μοντέρνας» πόλης. Είναι απαίτηση πλέον ν’ αποκτήσει έναν σχεδιασμό που θα της δώσει μια νέα και σαφή ταυτότητα.

Η Νέα Ορεστιάδα εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να γίνει ένα Διασυνοριακό Στρατηγείο.

Ένας χώρος όπου θα φιλοξενούνται, θα προγραμματίζονται και θα υλοποιούνται διασυνοριακές δράσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Δράσεις κοινωνικές, πολιτιστικές, τουριστικές, επιχειρηματικές. Θα είναι το κέντρο διασυνοριακότητας της ευρύτερης περιοχής. Η Νέα Ορεστιάδα μπορεί να διεκδικήσει να γίνει η διασυνοριακή πρωτεύουσα της περιοχής.

Αυτό απαιτεί πολιτική βούληση, οργάνωση, σχεδιασμό και συγκεκριμένους στόχους. Ρεαλιστικούς και μετρήσιμους.”

Χαμαλίδης Λευτέρης

Δημοτικός Σύμβουλος Ορεστιάδας


Συντάκτης Νewsroom Σεπτέμβριος 5, 2011 12:38
KAZA NALBA

Συνεντεύξεις

Ράδιο Έβρος TV