Η θέσεις της Περιφ. Παράταξης “Οικολογία Αλληλεγγύη” για την εξόρυξη χρυσού και τα πυρηνικά εργοστάσια

Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 14, 2011 10:12

“Στις 11.4.2011 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΑΜΘ στην Κομοτηνή, το 10 περιφερειακό συμβούλιο. Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν:

  • Η έγκριση της ΜΠΕ για εργοστάσιο εξόρυξης χρυσού στην περιοχή Κρούμοβγκραντ της Βουλγαρίας.

Για το θέμα ο περιφερειακός σύμβουλος της περιφερειακής παράταξης ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  Μακρής Θανάσης, επικαλούμενος και τις θέσεις του ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (www.bczi.ekonet-bg.org), δήλωσε ότι  :

Το έργο είναι πολύ επικίνδυνο και θα προκαλέσει ρύπανση από βαρέα μέταλλα του ποταμού Άρδα και του ποταμού Έβρου. Μετά την εξόρυξη, θα παραμείνουν έξι μεγάλοι κρατήρες που θα αποτελούν, για δεκάδες και εκατοντάδες χρόνια, πηγή ρύπανσης του νερού με βαρέα μέταλλα, που θα μεταφέρονται στον ποταμό Krumovitsa και μέσω αυτού στον Άρδα και στη συνέχεια στον ποταμό Έβρο.

Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη χρεωκοπία των αγροτών στην Ελλάδα και την Τουρκία, οι οποίοι χρησιμοποιούν το νερό από τον ποταμό Έβρο για την άρδευση των καλλιεργειών τους.

Επιπλέον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πιθανών κρουσμάτων διαφθοράς στην όλη διαδικασία και γι αυτούς τους λόγους, άλλωστε η Δήμαρχος του Krumovgrad, κα Sebihan Mehmed, υπέβαλε καταγγελία στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Βουλγαρίας.

Η χρήση κυανίου για την επεξεργασία του χρυσοφόρου κοιτάσματος, και η μέχρι σήμερα παγκόσμια εμπειρία από την λειτουργία παρόμοιων εργοστασίων επεξεργασίας χρυσοφόρων κοιτασμάτων, συνηγορούν στο να αρνηθούμε ως περιφερειακό συμβούλιο την έγκριση της σχετικής ΜΠΕ.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ , πιστεύουμε ότι  μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που χαρακτηρίζουμε ως Βιώσιμη Ανάπτυξη, χωρίς να είναι απαραίτητο να υποθηκεύσουμε το μέλλον της περιοχής μας με παρόμοιας φύσης αμφιλεγόμενες επενδύσεις.

Για την προμήθεια πολύτιμων μετάλλων (και όχι μόνον χρυσού ή αργύρου) μπορούμε και πρέπει να στραφούμε στην ανάκτησή τους  μέσω  της ανακύκλωσης  που δυστυχώς καρκινοβατεί και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

  • Οι επιπτώσεις από την  λειτουργία  πυρηνικών  σταθμών ενέργειας στα Βαλκάνια και Μεσόγειο

Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (με μόνη μία ψήφο κατά), η σύνταξη ψηφίσματος ενάντια στην κατασκευή και λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  Μακρής Θανάσης, πρότεινε και έγινε αποδεκτό ,

να προστεθούν στο εν λόγω ψήφισμα τα εξής:

α)Είναι απαραίτητο να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να στρέψει τα κονδύλια της έρευνας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να σταματήσει να πριμοδοτεί σκανδαλωδώς  την πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα.

β)Να προβλέπεται έγκριση ΜΠΕ και από τις γειτονικές χώρες, σε περιπτώσεις ανανεώσεων αδειών υφιστάμενων πυρηνικών εργοστασίων αλλά και καινούργιων. Σε περιπτώσεις δε που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τυχόν προβλήματα στην λειτουργία υφιστάμενων πυρηνικών εργοστασίων να μπορούν οι γειτονικές χώρες να δρομολογούν διαδικασίες ελέγχου.

γ) Το Περιφερειακό Συμβούλιο  της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεσμεύεται να σχεδιάσει   την βιώσιμη ενεργειακή της αυτάρκεια και τα βάλει συγκεκριμένους στόχους για να το πετύχει και καλεί και την τοπική αυτοδιοίκηση στις γειτονικές χώρες να πράξουν το ίδιο για την ασφάλεια και ευημερία των λαών μας.”

 

Μακρής Θανάσης, Περιφερειακός Σύμβουλος ΑΜΘ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 


Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 14, 2011 10:12
KAZA NALBA

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV