Ερώτηση Τσιαούση για το πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Συντάκτης Νewsroom 3 Φεβρουαρίου, 2011 09:53

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα τα κριτήρια καθορισμού αναδόχων κλαδικών συλλογικών φορέων για το Πρόγραμμα Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής κρίσης.

Στην  ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Πριν από μερικές ημέρες προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  η πράξη «Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής κρίσης». Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών  επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα, με την Πρόσκληση Α’ καλούνται από το Δικαιούχο ΕΚΑΕ (Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.) οι Κλαδικοί συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεως (1-49 ατόμων).

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος Ανάδοχοι των Πράξεων είναι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς,  οι οποίοι δεν ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή  δεν προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά και ειδικότερα: α) Κλαδικές-Τοπικές Δευτεροβάθμιες Ενώσεις Εργοδοτών (Ομοσπονδίες) που είναι μέλη των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), β) Πρωτοβάθμιες ενώσεις εργοδοτών (Μέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρμοδιότητάς τους, Πρωτοβάθμιοι Εμπορικοί Σύλλογοι (Μέλη ομοσπονδιών της ΕΣΕΕ) για πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων και Πρωτοβάθμια Σωματεία (Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ), γ) Κλαδικές Ενώσεις Εργοδοτών Πανελλαδικής ή Περιφερειακής Εμβέλειας  που δεν είναι μέλη των παραπάνω Φορέων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δεύτερη ομάδα των Συλλογικών φορέων που δικαιούνται να καταθέσουν πρόταση (δηλαδή: Πρωτοβάθμιες ενώσεις εργοδοτών (Μέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρμοδιότητάς τους, Πρωτοβάθμιοι Εμπορικοί Σύλλογοι (Μέλη ομοσπονδιών της ΕΣΕΕ) για πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων και Πρωτοβάθμια Σωματεία (Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ) ), αυτόματα ο πρωτοβάθμιος Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αποκλείεται από τη προκήρυξη, διότι η Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 49.724 μόνιμους κατοίκους. Ενώ μέσα σε μια δεκαετία η πόλη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο των 50.000 μόνιμων  κατοίκων, δυστυχώς δεν μπορεί μέσω του Εμπορικού του Συλλόγου να διεκδικήσει προγράμματα, που θα βελτιώσουν τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, καθώς επίσης και την απαιτούμενη αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου.

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι, με βάση τις πληθυσμιακές προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του 2001 δεν μπορούν να αξιοποιηθούν προγράμματα που αμβλύνουν  τα προβλήματα που απασχολούν την πόλη σήμερα. Ιδιαίτερα σε μια ακριτική πόλη όπου η κρατική μέριμνα απέναντι στις επιχειρήσεις που απέμειναν και λειτουργούν, κατά τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανύπαρκτη, οδηγώντας τους στα σημερινά φθοροποιά αποτελέσματα».

Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει την κυρία Υπουργό:

  • Ποια άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου, να μπορεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης να καταθέσει πρόταση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως ανάδοχος με δικαίωμα συμμετοχής, σε μια πόλη όπου πλέον ο πληθυσμός της ξεπερνάει κατά πολύ τους 49.724 κατοίκους (απογραφή 2001) καλύπτοντας το 2011 το όριο των 50.000 που τίθεται ως προϋπόθεση;
  • Σκοπεύετε να εκδώσετε άμεσα τροποποιητική εγκύκλιο, ώστε με τη συνδρομή του Υπουργείου σας, να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που ποδηγετούν κάθε αναπτυξιακή ευκαιρία και εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η αξιοποίηση του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής κρίσης»;

Από σχετικό δελτίο τύπου της βουλευτού


Συντάκτης Νewsroom 3 Φεβρουαρίου, 2011 09:53

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV