Ερώτηση Τσιαούση για την καθυστέρηση στα προγράμματα leader

Συντάκτης Νewsroom 18 Ιουλίου, 2011 08:22

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα τη σοβαρή καθυστέρηση που έχει διαπιστωθεί στην αξιοποίηση της δημόσιας δαπάνης 6.250.000 ευρώ από την προσέγγιση Leader του ΠΑΑ, για το Νομό Έβρου.

Στην  ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που προωθεί την ενίσχυση των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής), στοχεύει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας με παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Η προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής. Το τοπικό πρόγραμμα Leader 2007 – 2013 για τον κεντρικό και νότιο Έβρο και μετά από τις αντίστοιχες αποφάσεις έχει διαθέσιμη δημόσια δαπάνη   6.250.000 ευρώ και υλοποιείται από τη Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του Νομού Έβρου ήταν από τις πρώτες ΟΤΔ που προκήρυξαν πρόσκληση  (δημόσιας δαπάνης ύψους 3.058.000,00 ευρώ) ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές. Η υποβολή των προτάσεων – επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώθηκε στα τέλη του Δεκέμβρη του 2010 και υποβλήθηκαν συνολικά 38 προτάσεις – επενδυτικά σχέδια (συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 10.116.546,31€ με δημόσια δαπάνη 5.837.159,83€).

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων διότι έχουν υποβληθεί σημαντικά ερωτήματα από την ΟΤΔ του Νομού Έβρου (έγγραφα αρ. πρωτ. 52/24.02.2011 και αρ. πρωτ. 88/28.04.2011) προς την Ειδική Υπηρεσία (Εφαρμογής ΠΑΑ – Διαφοροποίηση) της προσέγγισης Leader, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμη με συνέπεια να καθυστερεί χρονικά η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αποτέλεσμα, τη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας, να μένει αναξιοποίητη η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της προσέγγισης Leader για το Νομό Έβρου, και οι επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν να αναβάλλονται λόγω γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών.

Οι υποψήφιοι επενδυτές του Νομού που έχουν υποβάλει επενδυτικά σχέδια προς χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βρίσκονται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας διότι έχουν δεσμεύσει τα κεφάλαιά τους και έχουν συνάψει δάνεια με τις τράπεζες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ιδιωτικής συμμετοχής, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του προγράμματος.

Παράλληλα σοβαρά προβλήματα έχουν διαπιστωθεί στη λειτουργία της ΟΤΔ επειδή η χρηματοδότηση των εξόδων της εταιρείας  (στο ποσοστό που αναλογεί από την προσέγγιση Leader – Άξονας 4) έχει σταματήσει αναίτια και το προσωπικό συνεχίζει να παραμένει απλήρωτο εδώ και 12 μήνες.

Η περαιτέρω καθυστέρηση αποσαφήνισης των ερωτημάτων που προέκυψαν κατά την διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων από την ΟΤΔ του Νομού Έβρου, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τελική υλοποίηση των σχεδιαζόμενων επενδυτικών προτάσεων, διότι ήδη έχουν περάσει σχεδόν (8) οχτώ μήνες χωρίς καμία ουσιαστική εξέλιξη, μπλοκάροντας και περιορίζοντας την αναπτυξιακή προσπάθεια που τόσα χρόνια έχει υλοποιηθεί από τα προγράμματα Leader στην περιοχή του Νομού Έβρου μέχρι και σήμερα».

Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει τον αρμόδιο Υπουργό:

  • Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα έχουν διαπιστωθεί στην ομαλή χρηματοδότηση-κάλυψη των εξόδων της ΟΤΔ του Νομού Έβρου από τον Άξονα 4-προσέγγιση Leader, που έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη λειτουργία της;

  • Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποσαφήνισης των ερωτημάτων (προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Διαφοροποίηση της προσέγγισης Leader ) που έχουν κατατεθεί από την ΟΤΔ του Νομού Έβρου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 38 προτάσεων που έχουν κατατεθεί και να μπορέσει πραγματικά να υλοποιηθεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για το Νομό Έβρου;

ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 18-07-2011

 

Πολιτικά Γραφεία:

Αλεξ/πολης :Βενιζέλου 49
Τηλ:25510-87480-81-fax:87482

Ορεστιάδας : Αδριανουπόλεως 138
Τηλ:25520-24544- fax:24884

Αθήνα: Μητροπόλεως 1
Τηλ:2103709315-16-fax:3709317


Συντάκτης Νewsroom 18 Ιουλίου, 2011 08:22

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV