Επιτρέπει τα φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας το ΥΠΑΑΤ…

Συντάκτης Νewsroom 28 Νοεμβρίου, 2011 08:39

Επιλύει το πρόβλημα που ανέκυψε με τις επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας το  υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρινίζει με έγγραφό του προς τις Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ ότι αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄210) που αφορά τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, το ρυθμιστικό πεδίο της σχετικής διάταξης αφορά αποκλειστικά τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, στο βαθμό που δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την κήρυξη συγκεκριμένων περιοχών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

Με τη διάταξη αυτή, καθορίζεται ότι οι συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις που έχουν ήδη γίνει και δεν έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή πρόκειται να γίνουν έως και δέκα ημέρες μετά την έκδοση των ως άνω ΚΥΑ είναι έγκυρες χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού περί υψηλής παραγωγικότητας.

Περαιτέρω δε ουδεμία σύγχυση συγχωρείται αναφορικά με τα εκκρεμή έργα ΑΠΕ, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα και χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Να σημειωθεί, ότι προβλήματα αντιμετώπιζαν έως τώρα  οι περισσότερες αιτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με τον υφιστάμενο νόμο Μπιρμπίλη για τις ΑΠΕ, καθώς αφορούν σε  γη υψηλής παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα,  περίπου 10.000 επενδυτές δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν τις έτοιμες επενδύσεις τους, γιατί έβρισκαν μπροστά τους την απαγόρευση, ουσιαστικά, της εγκατάστασης ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

 

Πηγές: econews.gr, ΥΠΑΑΤ, energypress.gr


Συντάκτης Νewsroom 28 Νοεμβρίου, 2011 08:39

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV