Επιστολή Επιμελητηρίου Έβρου προς υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για την εκκρεμούσα επιδότηση εργασίας

Συντάκτης Νewsroom 26 Απριλίου, 2011 10:41

Με ανοιχτή επιστολή με θέμα την «Επιδότηση του κόστους εργασίας» απευθύνθηκε το Επιμελητήριο Έβρου προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης .


“Κύριοι Υπουργοί,

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η επιδότηση εργασίας που δίδεται στις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου μας συμβάλλει το μέγιστο στην διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο της ελληνικής οικονομίας.

Δεδομένου ότι εκκρεμεί η καταβολή της επιδότησης αυτής από το 2ο εξάμηνο του 2008 και για όλα τα μεταγενέστερα εξάμηνα μέχρι σήμερα , παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την αποπληρωμή των χρημάτων αυτών.

Πρότασή μας είναι η επιδότηση αυτή να συμψηφίζεται με τις εργοδοτικές εισφορές των επιχειρήσεων ώστε να μην βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να ζητάμε διαρκώς από το Δημόσιο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις , ενώ εμείς καλούμαστε να είμαστε συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους και τους ασφαλιστικούς φορείς εμπρόθεσμα.

Άλλωστε το σημαντικότερο στοίχημα  αυτής της εποχής είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχες επιχειρήσεις έχουν ήδη συμπεριλάβει στα κόστη τους και τους ισολογισμούς τους τα αντίστοιχα ποσά και έχουν ήδη καταβάλει τους αναλογούντες φόρους.”

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου

Λεωνίδας Κίτσιος

 


Συντάκτης Νewsroom 26 Απριλίου, 2011 10:41
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV