Επιμορφωτική Εκδήλωση από το ΤΕΕ Θράκης

Συντάκτης Νewsroom 28 Μαρτίου, 2011 10:48

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ διοργανώνει Επιμορφωτική Εκδήλωση με θέμα:

«Σχεδιασμός κτηρίων Σκυροδέματος

με βάση τους ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ»

Το πρόγραμμα της Επιμορφωτικής Εκδήλωσης έχει ως εξής:

Τρίτη

29/03/2011

Ξάνθη, Motel Natassa

Τετάρτη

30/03/2011

Αλεξανδρούπολη, Hotel Alexander

9:00 –   9:30

Προσέλευση – Εγγραφές

9:30 – 10:00

Βασικές Αρχές Ευρωκωδίκων – Δράσεις – Φορτίσεις

Θ. Ρουσάκης Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Δ.Π.Θ.

10:00 – 10:40

Η μετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον EC2

Α. Καραμπίνης Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Δ.Π.Θ.

10:40 – 11:20

Η μετάβαση από τον ΕΑΚ στον EC8

Λ. Βασιλειάδης Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Μ. Φαββατά Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας  Δ.Π.Θ.

11:20 – 11:50

Διάλειμμα – Καφές

11:50 – 12:30

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες – Κανόνες όπλισης κατά EC2 και EC8

Α. Μπαλτζοπούλου Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

12:30 – 13:00

Ειδικά θέματα και εφαρμογή οριακών καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας

Κ. Χαλιορής Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

13:00 – 13:30

Αποτίμηση και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές με βάση τον EC8 και ΚΑΝ. ΕΠΕ.

Χρ. Καραγιάννης Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Δ.Π.Θ.

13:30 – 14:15

Γενικές αρχές σχεδιασμού θεμελιώσεων με τον EC7

Ν. Κλήμης Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

14:15 – 14:35

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές σύμφωνα με τον EC7

Ι. Μάρκου Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

14:35

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Ξάνθη, Τρίτη 29 Μαρτίου 2011,

ΜOTEL NATASSA, 1o χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης – Καβάλας

Αλεξανδρούπολη, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011,

ALEXANDER HOTEL, 2o χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής

Ώρα έναρξης: 09:00

 

Διοργάνωση: Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ

 


Συντάκτης Νewsroom 28 Μαρτίου, 2011 10:48

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV