Επίδομα 800 ευρώ σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες

Συντάκτης Νewsroom 14 Μαΐου, 2020 17:09

Επίδομα 800 ευρώ σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες

Η ΠΟΦΕΕ προτρέπει με ανακοίνωση της ,Λογιστές – Φοροτεχνικούς να κάνουν έλεγχο αν οι επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν κάνει την αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 800€ ανήκουν σίγουρα στους ΚΑΔ που δικαιούνται τα 800€ ή αν ανήκουν στους ΚΑΔ των επιστημόνων που δικαιούνται τα 600€.

Η ΠΟΦΕΕΕ στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι αν δεν είναι στους ΚΑΔ των 800€ δεν τα δικαιούνται άσχετα αν είναι στις πληττόμενες ή όχι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει λογιστές και φοροτεχνικοί αν είναι στους ΚΑΔ για το voucher των επιστημόνων να φροντίσουν αν δεν έχει γίνει η αίτηση για τα 600€ να γίνει μέχρι τις 15 Μαΐου 2020, ώστε να μην τα χάσουν.


Πατήστε ΕΔΩ για δείτε την ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β’ 1457/16-04-2020) με τους ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούται τα 800€

Πατήστε ΕΔΩ για δείτε τη ΚΥΑ 16604/3224 (ΦΕΚ B’ 1629/29-04-2020) με τους ΚΑΔ που δικαιούται το voucher των 600€

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 16604/3224 (για το voucher 600€):

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού (voucher 600€) είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας (βλ. παρακάτω), βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας και σύμφωνα με την επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ.

Δικαιούχοι της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 15.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Οι έξι βασικοί επιστημονικοί κλάδοι:

δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
ιατροί όλων των ειδικοτήτων
ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου


Συντάκτης Νewsroom 14 Μαΐου, 2020 17:09

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV